torsdag den 31. marts 2011

0 Fotoopdatering: ARoS d. 26. marts 2011

D. 27. maj indvies Your Rainbow Panorama officielt og dagen efter d. 28. maj er værket åbent for publikum. Her er den sidste fotoopdatering før indvielsen og forvent billeder måske en uge eller to efter åbningen. Jeg vil hellere opleve værket efter de største folkestrømme er overstået.

1 Rethink Political LeadershipUh?

Kulturrådmand Marc Perera Christensen (K) kan undskyldes, da han vidste det jo faktisk godt (og burde i hvert fald vide det), men det er pinligt, Nicolai Wammen (S) ikke er bedre forberedt og endnu mere at Nicolai Wammen forsøger at skjule sin uvidenhed ved først at tale uden om og senere lettere aggressivt at anklage journalisten for at stille trickspørgsmål. Så må man blot stå ved sin manglende viden, smile og sige, det er sådan det forholder sig.

De næste spørgsmål denne farce stiller, er jo så hvor meget betyder titlen Europæisk Kulturhovedstad? Kan Nicolai Wammen undskyldes, for hvem i den almene danske befolkning ved, hvilke byer der var kulturhovedstæder sidste år, og hvem der skal være det næste år? Hvorfor tillægger vi i Aarhus dette kulturprojekt så stor fokus, når byprofileringseffekten på europæisk plan og da slet ikke verdensplan tydeligvis er så ringe? Er det rent faktisk kun en national begivenhed, og en visionsplan kommunen kan sælge til potentielle udenlandske tilflyttere, der i forvejen udviser en interesse for Aarhus? Hvordan skal de ellers få kendskab til kulturhovedstadsprojektet? Måske skal vi gentænke kulturhovedstadsprojektets betydning for byen!

Apropos afsløringen af RETHINK som projektets tema og et meget godt en af slagsen, da det kan anvendes i et hav af sammenhænge, åbner op for kreativitet og har et fremadrettet perspektiv. En idé om at vi kan gøre ting bedre. Som alt der lægger op til at blive brugt, lægger det også op til at blive misbrugt med henvisning til f.eks. min overskrift, men også til hvad der skal gentænkes, og hvis politiske agenda det passer. Det vil formentlig ikke passe kommunen at bruge temaet i den politiske sammenhæng, som jeg nu vel gøre:

RETHINK TIRSTRUP! Gentænk lufthavnssituationen i Østjylland. Vis nu det politiske lederskab.

onsdag den 30. marts 2011

0 Ny lokalplan for Toftegården vedtaget

Byrådet vedtog i dag en ny lokalplan for plejecentret Toftegården på Sandkåsvej i Hasle. Formålet med den nye lokalplan er at bane vejen for en større ombygning af Toftgården. Lokalplanen er delt i følgende 3 delområder:
 1. delområde udlægges til offentlige formål i form af plejecenter og områdecenter samt værkstedsfaciliteter. Må opføre 7.000 kvm i 2 etager med i alt 52 plejeboliger.
 2. delområde udlægges til offentlige formål i form af almene ældreboliger. Må opføre 1.400 kvm i 1 etage.
 3. delområde udlægges til grønt areal. Må opføre en mindre servicebygning og en mobilantennemast.
Der opføres støjskærme mod Paludan-Müllers Vej, der i forbindelse med Det Nye Universitetshospital forlægges tættere på plejecentret. Hvornår byggeriet begynder har kommunen endnu ikke annonceret.

Illustrationer:

Kilde: Lokalplan 889

Dokument:
- Lokalplan 889

tirsdag den 29. marts 2011

0 Fotoopdatering: Godsbanen d. 26. marts 2011

Omdannelsen af den gamle godsbanegård i centrum af Aarhus er godt i gang. Det første spadestik blev taget d. 25. november 2010, og nu fire måneder senere ser arbejdet således ud.

3XN har tegnet omdannelsen, der er første skridt mod en større byomdannelse af de nordlige og sydlige godsbanearealer. Når bygningen står færdig, vil det huse et produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur under navnet Godsbanen, der vil være et markant bidrag og aktiv for de kunstneriske vækstlag i Aarhus.

mandag den 28. marts 2011

0 Arkitema tegner erhversvpark ved Skanderborg

Ny erhvervspark ved Skanderborg ud mod E45 er under opsejling. Det er udvikleren og entreprenøren MTHøjgaard, der står bag projektet, hvis fysiske rammer er tegnet af Arkitema. Placeringen ved den smukke natur omkring Skanderborg giver udsigt til sø, skov og byen. I nord afgrænses erhvervsparken af motorvej E45 med afkørsel 53, og giver dermed på samme tid optimale adgangsforhold og synlighed. En reference til infrastrukturen gives også i projektets navn, som markedsføres under "S/53 - Skanderborg Business Park". Byggemuligheden på i alt 43.500 kvm opføres i etaper med første indflytning i 2012.

Visualiseringer:

Kilde: MTHøjgaard

Artikel:
- 45.000 kvm erhvervspark på vej i Østjylland af Building Supply

Link:
- MTHøjgaard

3 Skrinlagt hotelhøjhus i Værkmestergade

Kilde: Arkitekthuset
Den silkeborgensiske tegnestue Arkitekthuset har tidligere haft et "fortroligt" højhusprojekt i Aarhus på deres website. Det pågældende højhus er nu blevet afsløret under titlen "Hotel Aros" men anføres som "Ikke opført". Det giver også god mening, da højhuset var placeret på grunden, hvor KPC ønsker at opføre hotel- og erhvervsprojektet "Højhus Værkmestergade", så idéen om et hotelhøjhus på grunden er ikke død.

Arkitekthusets version skulle have indeholdt 16 etager, 16.000 kvm, 300 værelser, restaurant og et stort parkeringsanlæg ud mod jernbanesporene. Arkitekthuset tegnede også højhuset i Tilst kendt som Ketnerbygningen, der ej heller blev realiseret, men også på den grund arbejdes der videre med et højhusprojekt af Dansk Erhvervsprojekt. Det må være demoraliserende for Arkitekthuset at se begge højhusprojekter strande, men måske får de det fornødne held med sig i et tredje forsøg? Se animationsvideo af det skrinlagte Hotel Aros herunder.Link:
- Arkitekthuset

Tidligere indlæg:
- Hotelhøjhus på 18 etager tegnet af Arkitekthuset, 27. juni 2010

0 Hvad Aarhus står for ifølge "Dit Aarhus-spørgeskemaet"

Kilde: Aarhus Kommune

Link:
- Dit Aarhus

Tidligere indlæg:
- Konvertér dit personlige forhold til Aarhus til statistik, 6. marts 2011

0 Nyt byomdannelsesprojekt i Risskov

Selskabet Domis K/S har i samarbejde med Aarhus Kommunen udviklet en helhedsplan for et gammelt industrikvarter på samlet 129.000 kvm i Risskov. Området ligger mellem Gustav Holms Vej og Vejlby Ringvej, og det er planen i alt 125.000 kvm skal opføres til erhverv og boliger, her af de 35.000 kvm til erhverv. Intentionerne i helhedsplanen lægger op til, at der skal bygges højt i 3-8 etager og et enkelt højhus på 11 etager men ikke tæt, da grønne arealer indkapsler bygningerne, der på samme tid adskilles af kanaler til fire nord-sydgående områder. En central hovedgade gennemskærer området, hvor de ca. 900 boliger afskærmes for støj af erhvervsbygningerne, der placeres ud mod Vejlby Ringvej med detailhandel over for Veri-Centeret. Byrådet skal nu tage stilling til sagen, og efterfølgende skal en eller flere lokalplaner udarbejdes.

Direktør i Domis Lars-Erik Larsen udtaler:
Det er et ganske enestående samarbejde med Århus Kommune, der har banet vejen for denne helhedsplan for området. Dermed lukkes et mildest talt ikke særlig pænt areal af på en flot måde, der passer godt til kvarteret. Det har også været positivt at mærke interessen fra en række private - lokale boligforeninger og andre - som har været med til at påvirke udviklingen af helhedsplanen
Domis er selskabet bag Åhusene ved Søren Frichs Vej og er medejer af Havneinvest bag Light*house. Helhedsplanen er udarbejdet af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning ApS med base i Kolding.

Visualiseringer:
Kilde: Helhedsplanen

Dokument:
- Helhedsplan

Artikler:
- Ny stor bydel i Risskov med fokus på det grønne af Aarhus Kommune

0 Indslag på JPtv om Aarhus Docklands

JPtv om Aarhus Docklands med interview af Rune Kilden bag Light*house og Bente Lykke Sørensen sekretariatetschef for Docklands. Ikke meget nyt i indslaget men det er klart den optimistiske fortælling, kommunen og projektmagerne ønsker at viderebringe. Nu skal havneprojektet sælges til kommende beboere.

lørdag den 26. marts 2011

0 Ringgårdens sidste ungdomsboliger på Docklands afsløret

I går løftede Boligforeningen Ringgården sløret for vinderne af deres andet byggeprojekt på Aarhus Docklands. Ungdomsboligerne i 6 etager med 50 lejligheder skulle leve op til bygherrens ønsker om bæredygtighed og en maks. pris på 15.000 kr./kvm. Vinderne blev teamet bestående af Cubo Arkitekter, Terroir Aps, Moe & Brødsgaard og C.C. Contractor. Konkurrenceforslaget vinder særligt på implementeringen af bæredygtige løsninger, der gør at bygningen ikke blot bliver energineutral men også genererer et energioverskud på -0,2 kWh/kvm/år. Boligforeningen Ringgårdens direktør Palle Jørgensen prioriterer bæredygtighed meget højt (og måske for højt), hvilket også var tilfældet med deres ungdomsbolighøjhus. Han udtaler om de 50 ungdomsboliger, der vil stå færdig engang i 2012:
"Jeg er stolt af det hele ved projektet. Men jeg kan selvfølgelig fremhæve, at vores særlige profil i Ringgården er bæredygtighed, og det her hus lever helt op til vores ambitioner om energineutrale bygninger."
 og
"Det er simpelthen en genial løsning. Ikke blot opnås en energiproduktion, som gør huset energineutralt, men samtidig skabes en beskyttet 130 kvm stor tagterrasse med en fantastisk udsigt til lystbådehavnen, Risskov og midtbyen."
Idéen om bæredygtighed er som nævnt det afgørende hos boligforeningen, hvorfor man helt konkret har valgt forslaget, der er mest energibesparende. Det er en skam, man ensidigt lader det være afgørende, og gå forud for den arkitektoniske standard i stedet for at finde et kompromis. Den samlede pris på 57 mio. kroner er bestemt også en medvirkende faktor til resultatet.

Visualiseringer:

Kilde: Boligforeningen Ringgården

De andre deltagende teams i konkurrencen og visualisering af deres konkurrenceforslag:


 • Arkitema, Niras/Esbensen og Myhlenberg
Kilde: Dommerbetænkningen, Boligforeningen Ringgården

 • Dorte Mandrup Arkitekter, Pluskontoret, Rambøll og Jorton
Kilde: Dommerbetænkningen, Boligforeningen Ringgården

 • ADEPT Architects, Prisme arkitekter, Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører og Brdr. A & B. Andersen A/S
Kilde: Dommerbetænkningen, Boligforeningen Ringgården

 • C.F. Møller, Orbicon og MMT
Kilde: Dommerbetænkningen, Boligforeningen Ringgården

Cubo og Terroir deltog også i Ringgårdens konkurrence om ungdomsbolighøjhuset, der som bekendt blev vundet af Arkitema. Konkurrenceprojektet var det samme, så Cubo og Terroir har blot tilpasset projektet til lokalplanens krav om en lavere højde. Det er simpelthen et rehash.

Jeg er ked af at indrømme det, men endnu engang har den forkerte vundet i forbindelse med ungdomscampussen på Docklands. Både C. F. Møller, Arkitema og ADEPT havde klart bedre projekter. Jeg vil sådan set gerne komme med den samme kritik som fra afsløringen af Ringgårdens ungdomsbolighøjhus tilbage i januar. Bare fordi man er ung, betyder det ikke man har lyst til - eller fortjener - at bo i arkitektur med kort levetid. Dommerkomitéen mener dog paradoksalt nok selv, at de har udvalgt et projekt med en tidløs arkitektur uden historicistiske træk:
Projektets arkitektur peger tilbage på teamets aflevering til Ringgårdens første havnekonkurrence, men nu med et udtryk der har forladt det rationalistisk, historisistiske til fordel for en mere tidløs monolit beklædt med prægede betonelementer og med store “udskæringer”.
Her er hvad dommerkomitéen mener om C. F. Møllers forslag:
Huset fremtræder måske mere nobelt end ungdommeligt.
Jeg har ikke andet end hovedrysten til overs. Hvad får dommerkomitéen til at tro, unge ønsker at bo i noget stjålet fra firserne snarere end f.eks. C. F. Møllers forslag eller Tietgen Kollegiet i Ørestad? Hvad er forresten ungdommelig arkitektur? Har en gruppe "ældre medborgere" i en dommerkomité evnerne til at vurdere det? Man burde have oprettet et panel af unge studerende fra Arkitektskolen, der kunne have fungeret som rådgivere for dommerkomitéen og givet deres input til, hvad unge prioriterer i arkitekturen.

Dokument:
- Dommerbetænkningen

Artikler:

Links:

fredag den 25. marts 2011

0 Nyhedsopsamling marts 2011

Her følger en nyhedsopsamling i kort format, med de nyheder jeg endnu ikke har nået at skrive om eller som simpelthen ikke er betydningsfulde nok til et selvstændigt indlæg. Det er nemmere at gruppere dem her, end at skrive individuelle Twitter-opdateringer.

torsdag den 24. marts 2011

0 Årsrapport for Aarhus Havn 2010

Fotografi af Containerhavnen fra sommer 2010.

Fra i dag kan årsrapporten for havnens omsætning i 2010 læses som bilag til dagsordenen for næste byrådsmøde. I hovedtræk steg den samlede godsomsætning med 7% til 9.691.000 tons og containeromsætningen med 16% til 744.000 TEUs. Aarhus Havn er nu tilbage på niveau før krisen og forventer en vækst i containeromsætning for 2011 på 8-10%. Havnen præsterede et overskud på 37,7 mio. kroner i 2010 og gælden blev nedsat med 42 mio. kroner. I øjeblikket forhandler havnen med kommunen om størrelsen på det økonomiske bidrag til Marselistunnelen. Ledelsen skriver om planerne for 2011:
I 2011 vil der være fortsat fokus på forretningsudviklingen. Udbygningen af transportvejene til og fra havnen vil også komme i betragtning. På landsiden er jernbaneforbindelsen færdiggjort og Aarhus Kommune udfører vejforbedring fra motorvejen til havnen. På søsiden arbejder Aarhus Havn og Mols-Linien sammen om en ny og forbedret færgeterminal til forsyning af Sjælland og eventuelt andre destinationer. 2011 forventes at blive et år med et betydeligt antal forretningsprojekter, der understøtter havnens rolle som en af Danmarks internationale porte.

Dokument:

onsdag den 23. marts 2011

0 aart architects vinder Bæredygtig Beton Prisen

Kilde: aart architects
De aarhusianske arkitekter i aart architects fik i dag overrakt Bæredygtig Beton Prisen for deres hovedkvarter til DANVA i Skanderborg. Det skete under Bæredygtig Beton Konferencen, der blev afholdt i Musikhuset Aarhus. Konferencen afholdes med to års interval, og prisen er indstiftet af Dansk Beton.

Formand for dommerkomitéen og partner i C. F. Møller Julian Weyer udtaler:
Danva Vandhuset sætter bæredygtighed i fokus gennem et smukt, fremtidssikret og rationelt tænkt byggeri. Huset gør på fornemmeste vis opmærksom på, hvordan beton kan bidrage til spændende og oplevelsesrige løsninger på den markante udfordring med at aflede regnvand lokalt frem for at belaste kloaksystemet.

Den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels deltog ligeledes på konferencen for at modtage Betonelement-Prisen og den medfølgende Jørn Utzon-statuette. Den fornemste arkitekturpris i Danmark. Fire priser blev i alt uddelt under konferencen.

Artikler:
- aart wins sustainable design award af aart architects
- Betonpris til vandhus i Skanderborg af Building Supply
- Aarhus-arkitekter vandt beton-pris af JP Aarhus

3 DR K besøger Chris Thurlbournes hjem i Højbjerg

Lektor ved Arkitektskolen Aarhus, Chris Thurlbourne, er den fjerde i rækken, som får besøg af arkitekt Eva Harlou i programserien "Arkitektens Hjem" på DR K. Chris Thurlbourne, der oprindeligt er fra England, bor i et træhus, han selv har tegnet i Højbjerg, som er opført dels med fældede træer fra sin egen grund. Arkitekturen er blevet kaldt "drengespejderteknologi", og kan ses som forlængelse af "Arts and Crafts"-bevægelsen fra slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet, der opstod i modreaktion på industrialiseringens masseproduktion. Huset udstråler varme, og formmæssigt har det et centralt atrium, der spænder over tre etager. Flere hjem burde tegnes med den form for vertikale og åbne dynamik!

Tidligere har også Maria Indrio, partner i C. F. Møller, haft besøg i sin lejlighed i København. En del af programmet bruges til at formidle hendes arbejde med Darwin-centret i London, men også tegnestuen C. F. Møllers arbejde med Aarhus Universitet, så det er bestemt seværdigt. Alle afsnit er seværdige, Aarhus eller ej. I første afsnit fik arkitekt Nils Holscher besøg i sin nye infillbolig i København. Boligen har en meget flot facadearkitektur, men selve interiøret er ekstrem minimalistisk og steril, hvilket er den diametrale modsætning til Chris Thurlbournes bolig. Det fortæller en del om spændvidden i og mangfoldigheden hos mennesket, at vi indretter os så forskelligt. Grundidéen om et kollektivt rum, hvor mure nedbrydes, er de dog fælles om i mere eller mindre grad.

Programserien sendes hver onsdag kl. 20.30, og den kan varmt anbefales, da det som nævnt ikke kun er arkitektens hjem, der berøres, men også stilarten bag og arkitektens professionelle virke. Meget informerende rent arkitekturhistorisk og spændende at komme ind bag arkitekternes arbejdsproces og overvejelser ved arbejdet med deres hjem, og så er det jo også blot nogle fascinerende hjem, vi får indblik i. Skal jeg komme med kritik, så må det være, at værten og arkitekten Eva Harlou desværre har en tendens til at bruge for meget make-up, hvilket kan være en anelse distraherende, men det er vel, hvad man kan kalde for en mindre skønhedsfejl.

TV:
- Arkitektens Hjem: Chris Thurlbourne (4:8)

tirsdag den 22. marts 2011

0 Letbanesekretariatet har besluttet linjeføringen nord for DNU

Aarhus Kommmune har igangsat forundersøgelsen til lokalplanen for letbanens linjeføring og standsningssteder fra Nehrus Allé til henholdsvis Lisbjerg Vest og Lystrup. Dette sker på anmodning af letbanesekretariatet, da en lokalplan er en nødvendighed for det videre arbejde. Ind til nu har to linjeføringer nord for Det Nye Universitetshospital ved landsbyen Skejby været i spil, men med igangsættelsen af lokalplanarbejdet er den vestlige linjeføring blevet valgt, som det fremgår af nedenstående kortmateriale. Begrundelsen for valget vides endnu ikke, men det betyder under alle omstændigheder, at letbanen kommer til at løbe længere fra den gamle landsby i Skejby og den forlænger rejsetiden.

Kort med de to linjeføringer:
Kilde: Letbanesekretariatet
Kort over lokalplanområdet:
.Kilde: Aarhus Kommune

Link:
- Oversigt til arbejdet med lokalplanen

0 Tyske ATR Landhandel opfører ny foderstoffabrik på havnen

Den tyske foderstofproducent ATR Landhandel har valgt at placere en ny fabrik på Aarhus Havn. Fabrikken skal betjene kunder i Nordjylland, Midtjylland og Fyn og vil årligt producere 200.000 ton foderstof. Anlægget skal efter hensigten også anvendes til eksport af korn. Selve byggeriet går i gang, når byggetilladelsen fra kommunen foreligger, og vil stå færdig et år senere. Havnedirektør Bjarne Mathiesen udtaler:
"Det er glædeligt, at ATR har valgt at placere sin danske fabrik på Aarhus havn, hvor vi i forvejen huser flere af de andre vigtige aktører i foderstofbranchen. Det er i sig selv meget spændende, at der bliver bygget en ny foderfabrik på en dansk havn, hvilket ikke er sket i rigtig mange år."

Artikel:
- ATR Landhandel bygger foderfabrik på Aarhus Havn af Maskinbladet.dk

Link:
- ATR Landhandel

Tidligere indlæg:
- Udvidelser på havnen, 6. januar 2011

mandag den 21. marts 2011

0 Hvad blev der nogensinde af kommunens arkitekturpolitik?

Citat fra Aarhus Kommunes side om arkitekturpolitikken:
Efter forårets dialog vurderes debatfasens mange input, og der udarbejdes et forslag til Aarhus Kommunes Arkitekturpolitik, som byrådet skal tage stilling til inden udgangen af 2010.

Spørgsmålet er også, hvor succesfuldt arbejdet med at inddrage borgerne i processen med arkitekturpolitikken har været? Ligeledes hvilke intentioner har Aarhus Kommune haft med arkitekturpolitikken? Kommunikationen har været ringe fra kommunens side, da en simpel begrundelse og udlæg af hovedpunkter for meningen med arkitekturpolitikken ikke engang kan findes på kommunens side for projektet. Events og workshops har der til gengæld ikke manglet, men er det, hvad arkitekturpolitik handler om? At skabe opmærksomhed om arkitektur er en forudsætning for inddragelse af borgerne, men det er ikke processen i sig selv. Arkitekturpolitik burde ikke være en gimmick.

Tillad mig at spørge, hvad ønsker Aarhus Kommune at opnå med en arkitekturpolitik? Fra min synsvinkel har processen fejlet, da selv en blogger som jeg ikke aner det.

Link:
- Aarhus Kommune

søndag den 20. marts 2011

0 Trafik Aarhus 2030 - De skaldede issers klub

Aarhus Kommunes infrastrukturkonference løb af stablen fredag d. 18. marts i auditoriet på ARoS. Et næsten fuldt auditorium fik lov at overvære fire oplæg fra forskellige samfundsaktører og derefter indgå i debat om oplæggene og infrastrukturens udvikling i Aarhus i bred forstand. Her følger min beretning fra konferencen, og hvilke - hvis nogen - resultater den affødte.

fredag den 18. marts 2011

0 Hummel flytter hovedkvarter fra Viby til Mellemarmen

Tekstil- og sportsudstyrskoncernen Hummel har besluttet at flytte hovedkvarteret for virksomhedens aktiviteter fra Sønderhøj i Viby til Mellemarmen på Aarhus Havn. De 100 medarbejdere flytter ind i den gamle Ubådshal, som vil være omdannet og klar til indflytning til efteråret. Olav de Linde ejer og udvikler det gamle værftsområde under navnet DOK8000. I forvejen er en række tekstilvirksomheder flyttet til Mellemarmen, og Hummels indflytning markerer for alvor konturerne af en tekstilklynge i de indre dele af havnen, som også vil få selskab af Bestsellers internationale hovedkvarter om nogle år.

Hummels direktør Christian Stadil udtaler om beslutningen:
"Da vi i høj grad lever af medarbejdernes evne til at folde sig ud og tænke kreativt og har det derfor været af vital betydning at vi har fundet en attraktiv placering, der netop afspejler dette. For os er Aarhus en by i øjenhøjde med nærhed og åbenhed, der understøtter essensen af vores brand som det unikke, kreative og innovative."
Dagens nyhed er dog på ingen måde skelsættende. Hummel havde i forvejen sit hovedkvarter i Aarhus, så byen får ikke tilført nye arbejdspladser, og som det kan ses via nedenstående visualiseringer, er det heller ikke en videre arkitektonisk perle, havnen skænkes. Mellemarmen fungerer som buffer eller bindeled mellem Docklands og den industrielle havn. Det er ud fra den tankegang, de gamle værftsbygninger omdannes i stedet for nedrives, og dermed skabes en både symbolsk og æstetisk bro mellem byhavnen og industrihavnen. En ny og smuk glasbygning vil simpelthen ikke kunne fungere klods op ad et råt transportknudepunkt. Alligevel, smuk er bygningen ikke.

Visualiseringer:
Kilde: Olav de Linde

Artikler:
- Nyt Hummel domicil i ubådshallen på Aarhus Havn af Olav de Linde
- Hummel flytter sit hovedsæde til Aarhus Havn af Aarhus Kommune
- Hummel får hovedsæde på Aarhus havn af JP Aarhus

torsdag den 17. marts 2011

0 Byrådsmødet d. 16. marts [update]

På byrådsmødet i går blev et stort antal byudviklingssager behandlet. Følgende var udfaldet.

Vedtagede sager:
 • SAG 3. Solbjerg, lokalplan 854, byggemodning og salg af område til boliger
 • SAG 4. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 854 - Nyt boligområde nord for Østergårdsvej i Solbjerg
 • SAG 11. Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 - Helhedsplan for ny by syd for Elev
 • SAG 12. Etablering af 18,5 ha ny kommunal skov ved Åbo
 • SAG 18. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2
 • SAG 24. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt
En række sager blev henvist til behandling i Teknisk udvalg:
 • SAG 8. Flytning af tankstation på Randersvej
 • SAG 9. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog
 • SAG 10. Grønnegade 93, Aarhus C – opførelse af etageboligbyggeri – delvis huludfyldning
 • SAG 15. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 882 – Forlægning af del af Sletvej sydvest om Slet By
 • SAG 16. Udpegning af nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst (perspektivareal). Beslutning om det videre forløb efter offentlig høring.
Èn sag blev trukket tilbage, så bygningen opføres ikke:

Referat:

Tidligere indlæg:
En del nyt fra magistraten, 7. marts 2011

[update d. 18/3-2011 kl. 17.05] En række byrådsmedlemmer var åbenbart ikke klar over, at de vedtog navnet for den nye by ved Elev på byrådsmødet i onsdags. Det fremgik ellers klart og tydeligt af indstillingen. Det er decideret pinligt og inkompetent. Ango Winther (S), Jette Jensen (EL) og Niels Brøchner (K) angiver alle en række undskyldninger og deciderede beskyldninger om, at der er foregået noget "lusk". Deres individuelle forklaringer.

Ango Winther udtaler:
Det er noget lusk. Jeg har aldrig i mine 17 år som medlem af teknisk udvalg oplevet, at vi ved at sige ja til en offentlig høring traf en endelig beslutning om noget helt andet.
Jette Jensen udtaler:
Jeg var åbenbart ikke nået til sidste linje.
Niels Brøchner udtaler:
Her manipulerer man med fritidspolitikere. Det er lige før, at man er nødt til at have en advokat til at gennemlæse indstillingen.
Ved den pågældende sag nr. 11 om "Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 - Helhedsplan for ny by syd for Elev" skulle byrådspolitikerne beslutte tre indstillinger. Her er, hvad der står om den tredje indstilling, som også nævnes i resumet:
At 3) den ny by ved Elev navngives "Nye" som foreslået af Tækker Group.
Der er ingen anden konklusion, end at der er tale om nogle ældre byrådspolitikere, som har siddet for mange år i Byrådet, så det efterhånden er en rutinesag for dem at træffe beslutninger på vores allesammens vegne, da indstillingen på intet tidspunkt kan anklages for at være "manipulerende". Fritidspolitiker eller ej. Hvis Byrådspolitikerne ikke kan rumme at gennemgå et så stort antal sager på én aften, så burde man sprede sagerne over flere byrådsmøder. For at perspektivere havde de kun et byrådsmøde i februar.

Artikel:
- Ups, der vedtog vi lige et bynavn af JP Aarhus

onsdag den 16. marts 2011

0 Fotoopdatering: Aarhus Universitet

En mindre fotoopdatering med to billeder af universitetets byggeaktiviteter. Det første er iNANO-centret, som skyder i vejret, og det sidste er den overståede renovering af Tandlægeskolen. Beklager den dårlige billedkvalitet.

0 KPC på vej med større erhvervsprojekt

Jeg har overset denne nyhed på KPC's website fra januar. Under overskriften "KPC vækster i Århus" skriver udvikleren og entreprenøren fra Herning, at de i løbet af de seneste år har skabt byggeprojekter i Aarhus for 1,3 mia. kroner her i blandt 32 boliger på den tidligere NRGI-grund på Grenåvej og de mange erhvervsdomiciler ud mod Randersvej i Skejby. Virksomheder som IBM, KMD, Adidas og Grontmij | Carl Bro er flyttet til Skejby og i øjeblikket opføres domicil til revisorerne Beierholm. Et andet aktuelt projekt, som nævnes, er byggeriet af 157 boliger i Emiliedalen, Skåde.

Vedrørende fremtidige opgaver i Aarhus nævnes selvfølgelig det markante højhus i Værkmestergade, hvor hotelkæden Comwell, revisorerne Deloitte og advokaterne Bech-Bruun lejer sig ind. Alt er på plads til byggestart, så nu afventer de blot kommunens lokalplanarbejde, der alt andet lige nok skal udmønte sig som forventet. Det mest interessante i nyheden er dog afsløringen af "et nyt stort erhvervsprojekt":
Men KPC er langt fra færdige i Århus. Selskabet KPC arbejder aktuelt med et nyt stort erhvervsprojekt i Århus. Både lejere og investor er på plads.

- Men den rigtige grund centralt i Århus endnu ikke er fundet, siger Peter Christophersen.
Et stort erhvervsprojekt centralt i Aarhus? Kan der være tale om endnu et højhusprojekt? Det formodes, Arkitema får arkitektopgaven, som de har fået på alle KPC's forudgående udviklingsprojekter i Aarhus.

Artikel:
- KPC vækster i Århus af KPC

tirsdag den 15. marts 2011

0 ARKITEKTUR | AARHUS deltager på infrastrukturkonferencen

Jeg har tidligere skrevet om Aarhus Kommunes infrastrukturkonference, som afholdes denne fredag d. 18. marts kl. 09.00-12.00. Jeg deltager, og formålet er at formidle konferencens oplæg og debatter, hvilket jeg vil nedfælde i en berettende artikel i løbet af weekenden (Hvis der er nok stof). Jeg skriver formentlig nogle Twitter-opdateringer i pauserne, så følg gerne med på bloggen i tidsrummet. Der vil dog ikke være tale om live blogging, så jeg kan ikke love, hvor meget, jeg får skrevet, når det begrænses til pauserne. Jeg overvejede at liveblogge, men dybest set at liveblogge en kommunal infrastrukturkonference på ARoS virker ude af proportioner.

Det er heldigt for mig at jeg ingen undervisningstimer har om fredagen i dette semester, så jeg har tid til konferencen, hvis jeg organiserer den anderledes på fredag. Just in case you wondered.

Tidligere indlæg:
- Aarhus Kommune afholder konference om infrastruktur

0 Første spadestik på kunstnerhus og nyt Lyngå-kollegium i Skejby

Tirsdag d. 8. marts i sidste uge blev første spadestik taget på byggeriet af et nyt kunstnerhus for Karavana og 14 kollegieboliger begge til brug for udviklingshæmmede. Kommunen opfører faciliteterne på Graham Bells Vej 1 i Skejby, hvor det færdige byggeri erstatter 40 år gamle, midlertidige pavilloner, hvilket fortæller noget om vilkårene for udviklingshæmmede. 40 år gamle pavilloner? Rådmand Hans Halvorsen udtaler:
"Det glæder mig, at vi nu er kommet så langt, at kunstnerhus og kollegium nu kan ses i horisonten. De kommende byggerier vil forbedre forholdene både for Karavanas brugere og medarbejdere og for de 14 kommende beboere i kollegiet"
Karavanas kunstnerhus får 850 kvm til teaterkompagni, orkester, atelier og publikums-, fælles- og personalefaciliteter. Kollegiet med 14 to-rumsboliger får 1.400 kvm i to etager med fælles køkken, opholdsarealer og personalefaciliteter. Derudover vil kælderen rumme værksted, møderum og musikrum. Poulsen & Partnere er arkitekterne bag tegningerne.

Byggegrunden i Skejby. Billedet er taget lørdag d. 12. marts.

Artikel:
- Danmarks første kunstnerhus for udviklingshæmmede af Aarhus Kommune

Link:
- Poulsen & Partnere

søndag den 13. marts 2011

0 Skovgårdsparken renoveres [update]

Kilde: Poulsen & Partnere
Renoveringen af almene boliger er for alvor ved at tage fat i Aarhus. Vinderne af Viby Syd er netop fundet, helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj blev vedtaget af beboerne i 2010, i Boligforeningen Ringgårdens afdeling 1 renoveres 6 boligblokke og der ud over nybygges for mange millioner på Docklands i de kommende år. Et regulært byggeboom hos boligforeningerne.

For nylig blev endnu et renoveringsprojekt præsenteret. Skovgårdsparkens 9 boligblokke i Brabrand skal renoveres fra foråret 2011 til maj 2013. De i alt 256 boliger får ny facade og energioptimiseres, så de opfylder kravene til energiklasse 2015. Det sker bl.a. ved at bore jordvarmerør 250 m ned i jorden og installering af solceller til varmtvandsproduktionen. Renoveringen betegnes af Brabrand Boligforening som:
..."den første og største af den type renoveringer i Danmark."
De mange renoveringer hos boligforeningerne har ofte to formål: Implementering af bæredygtige energiløsninger og forskønnelse af facaden, hvor førstnævnte er med til at reducere omkostningerne, er sidstnævnte et forsøg på at gøre boligerne attraktive for ressourcestærke lejere.

Links:

[update d. 13/3-2011 kl. 20.18] Hvad er der forresten blevet af penthouseetagen, som det fremgår af Poulsen & Partneres website, at der blev projekteret med i 2008? 30 nye boliger skulle have været tilføjet.
Kilde: Poulsen & Partnere
Link:
- Poulsen & Partnere

fredag den 11. marts 2011

0 Viby Syd-vindere fundet

Arkitemas vindende renoveringsforslag til Rosenhøj. Kilde: Arkitema
Jeg beklager det sene indlæg. Vinderne af konkurrencen om det storstilede renoveringsprojekt for de sociale boligområder Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang er nu blevet valgt. Tre hjemlige arkitektfirmaer tegner de fem delprojekter i Viby Syd:

 • Arkitema er den store vinder med masterplanen for hele området, renovering af Rosenhøj og landskabsarkitektur for Kjærslund. Vinder i samarbejde med aarhusingeniørerne i Viggo Madsen og tegnestuen EFFEKT fra København.
 • C. F. Møller vinder medborgerhus ved Søndervangskolen. Vinder i samarbjede med Niras, ÅF Hansen og Henneberg.
 • aarhus arkitekterne vinder kommunale arbejdspladser. Vinder i samarbejde med entasis, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Alectia og kulturkonsulent Nueva.

  Fremgangsmåden minder meget, om den vi har oplevet ved helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, bortset fra boligblokke ikke nedrives. Næste skridt i processen er behandlingen af vinderforslagene i Byrådet og i boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA til maj.

  Arkitema fortæller om helhedsplanen og Rosenhøjs fremtid som bæredygtigt bykvarter:
  Den overordnede vision for helhedsplanen er at skabe én samlet bydel. De tre boligområder Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang føles i dag adskilte og for at helhedsplanen skal blive en succes, skal de hænge sammen både fysisk, funktionelt og mentalt – som en samlet bydel i Aarhus. Arkitekt Steen Gissel, Arkitema, forklarer hvordan vinderforslaget griber fat i denne udfordring: “Vi samler de tre boligområder ved at introducere et grønt strøg, der binder de tre boligområder sammen til et samlet landskabeligt forløb med varierende oplevelser og stiforløb, der bugter sig igennem hele den nye bydel”.
  Samtidig med renoveringen af alle facader i Rosenhøj opsættes solfangeranlæg på tagene, der tilsammen vil udgøre Europas største solpark med 12.000 kvm solfangere og solpanler, der kan tilkobles det lokale fjernvarmeanlæg og forsyne 1100 boliger og dermed bliver Rosenhøj mere end selvforsynende.
  Nicolai Wammen udtaler i forbindelse med afsløringen af vinderne:
  "Det er nogle spændende og visionære vinderprojekter, som skal være med til at gøre bydelen endnu mere attraktiv. Det er vigtigt for mig, at de fysiske forandringer i Viby Syd bygger videre på den gode og engagerede indsats, som allerede er igangsat i området. Helhedsplanen og de fysiske forandringer, som nu er kommet et skridt nærmere, skal være med til at gøre Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen til en samlet og attraktiv bydel - til gavn for beboerne og resten af byen."

  Illustration af Arkitemas helhedsplan:
  Kilde: Arkitema
  aarhus arkitekternes kommunale arbejdspladser:
  Kilde: aarhus arkitekterne
  Visualiseringer af C. F. Møllers medborgerhus:
  Kilde: C. F. Møller

  Artikler:
  - Vinderprojekter for Viby Syd afsløret af Aarhus Kommune
  Arkitema vinder i samarbejde med ingeniørfirmaet Viggo Madsen og Effekt helhedsplanen for Viby Syd af Arkitema
  - Viby Syds nye samlingssted af C. F. Møller
  - aarhus arkitekterne vinder delprojekt i konkurrencen om byfornyelse af viby syd
   af aarhus arkitekterne
  - Viby Syd klar til forandring af JP Aarhus

  Links:
  - Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
  - Borgerportalen Viby Syd

  torsdag den 10. marts 2011

  2 Visualiseringer af Z-huset i højere opløsning

  With courtesy of Sahl Architects. Visualiseringerne kan findes på deres website, men her er de også. Klik og nyd!

  Kilde: Sahl Arkitekter

  2 Udbud af 35.000 kvm erhverv på Docklands i næste måned

  Kilde: debynaerehavnearealer.dk
  Ejendomsmarkedet i Aarhus er åbenbart tøet så meget op, at markedet kan bære en ny udbudsrunde på Docklands. Aarhus Kommune vil i hvert fald i næste måned udbyde en grund med 35.000 kvm byggeret til erhverv, informerer sekretariatschef Bente Lykke Sørensen fra ejendomsmessen Mipim i Cannes.

  Det vigtige i denne nyhed er fordelingen mellem bolig og erhverv, som nu justeres, da der ind til nu er solgt byggegrunde, hvis primære fokus er boliger. Hvis den udvikling ikke balanceres bedre, vil vi opleve døde byrum på Docklands, som vi kender det fra havneomdannelserne mange andre steder i Danmark. Docklands skal være et dynamisk og attraktivt sted, der kan tiltrække folk både i og uden for arbejdstid, og facilitere brug frem for passivitet. Mere erhverv, tak. Meget mere erhverv. Forhåbentlig arbejdes der også med, at markante kulturtilbud kan flytte ned og bidrage med liv uden for arbejdstid. Er der forresten nogen, som ved, om der planlægges et butikscenter a la Bruun's Galleri? Vigtigt er, at en sådan bygning åbner sig op over for omgivelserne i modsætning til f.eks. Field's i Ørestad. Field's generer alt andet end liv, hvilket er temmelig ironisk, da den jo tiltrækker mange mennesker.

  Spørgsmålet er, hvordan man gør Docklands til et centralt sted, der rækker ud over bydelens indbyggere og skaber en sammenhæng med Midtbyens dominerende centralitet. Midtbyens centralitet skal udvides til at inkludere Docklands, og hvis det ikke lykkes, så vil byudviklingsprojektet rent planlægningsmæssigt fejle. Bydelen vil sikkert være et fantastisk sted at bo under alle omstændigheder, men det vil være en dårlig by.

  Artikel:
  - Havneby til salg i Cannes af JP Aarhus

  onsdag den 9. marts 2011

  0 Aarhus Universitet fremlægger ny struktur

  Foto: Poul Ib Henriksen
  Så oprandt dagen hvor Aarhus Universitets nye struktur og organisering blev fremlagt. Rektors præsentation kunne følges via livetransmission på universitetets website fra kl. 14.30.

  Herunder følger uddrag af dokumentet "Bilag for hovedområder", hvor bl.a. de konkrete geografiske og bygningsmæssige forhold berøres. Fusionsprocessen gør, at campus i Aarhus bliver markant forstærket på trods af, AU fremover skal drive universitetsvirksomhed i København på Campus Emdrup. De følgende citater tager udgangspunkt i Campus Aarhus, og forholder sig ikke til omrokeringer fra en lokation til en anden lokation, hvor begge steder er uden for Aarhus. Deslige tager de også udgangspunkt i kun nye udviklinger siden mit sidste indlæg om AU.

  De fire nye hovedområder planlægges fysisk i kort og mellemlang sigte på følgende måder i Aarhus:


  Science and Technology
  De væsentligste aktiviteter fra Silkeborg, Kalø, Flakkebjerg, Årslev og nogle aktiviteter fra Foulum flyttes til Campus Aarhus, hvor der foretages nybyggeri i betydeligt omfang. Dette gælder i mindre omfang i Universitetsparken, og i betydeligt omfang på Katrinebjerg i umiddelbar nærhed af de centrale dele af Campus.
  Overflytningen fra Silkeborg, Kalø og Flakkebjerg forventes at ske om fire-fem år, mens overflytningen fra Årslev forventes at ske efter tre-fire år.

  Arts
  Der forventes på kort og mellemlangt sigt flyttet aktiviteter fra Emdrup til Aarhus i et endnu ikke fastlagt omfang.


  Health
  Imidlertid forestår på kort sigt renovering (8.000 m2.) og nybyggeri i Universitetsparken på 8-10.000 m2 til brug for Institut for Biomedicin. Nybyggeriet, der også indeholder nybyggede og udvidede små-dyrsfaciliteter, placeres i området omkring Vennelyst Boulevard på det areal, der i dag rummer bygning 1090/Officersbygningen. Byggeriet finansieres delvist af UniLab-puljen, og de nye arealer skønnes at være til rådighed for de biomedicinske aktiviteter ved fakultetet om fire til seks år.
  Det øgede optag af studerende på en række uddannelser (f.eks. mol-med, lægelig kandidatuddannelse, og en række uddannelser indenfor folkesundhed) og stigning i optaget af ph.d.-studerende vil  også over de kommende år udgøre en universitær kerneaktivitet, der vil skabe behov for arealmæssig udvidelse. For at honorere dette behov ønskes bygningskomplekserne 1160/Fysiologi og 1180/Biofysik opretholdt.
  og
  I 2010 tilflød en bevilling fra Finansministeriet til Region Midtjylland på 6,35 mia. kr. til realisering af det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby. Strukturen for det nye Aarhus Universitetshospital er, at de kliniske universitetsafdelinger fra det nuværende Aarhus Universitetshospital samles i fem centre, der hver består af et varierende antal enheder/afdelinger. I centrene vil der, ud over arealer til de kliniske funktioner på hospitalet, være afsat 19.000 m² til universitetsaktiviteter (forskning og undervisning). Der er endvidere ambitiøse planer om at bygge et 28.000 m² stort CORE-center (Center Of Research and Education) til universitetsrelaterede aktiviteter i hjertet af det nye Aarhus Universitetshospital. Corecenterets aktiviteter planlægges udført i tæt samarbejde med de øvrige universitetsrelaterede aktiviteter ved hospitalet, de kliniske funktioner og et udbygget samarbejde med erhvervslivet og industrien. CORE-centeret er endnu kun delvist finansieret, og fundraising til udbygning af centeret i sin fulde skala er lige nu i gang. Der er endvidere planlagt og finansieret en 'fase 1 trial unit' til lægemiddelafprøvning i umiddelbar nærhed af det kommende Akutcenter. Der stiles imod en færdiggørelse af hele byggeriet i 2020. Der pågår endvidere en renovering og udbygning af stordyrsforsøgs-faciliteterne ved Påskehøjgård med et endeligt totalareal på 1.450 m². Dette arbejde forventes færdiggjort medio 2012.

  Business and Social Sciences
  Dvs. Business and Social Sciences overtager bygningerne 1328 og 1410-15, som i dag benyttes til forsknings- og undervisningsaktiviteter ved Arts. Department of Business Communication flytter til Nobelparken, og Business and Social Sciences afgiver de resterende lejemål i Nobelparken og i SAHVA-bygningen til Arts. Business and Social Sciences fraflytter endvidere lejemålene i Frichshuset, Haslegården, Finlandsgade og Trøjborg.
  og
  Business and Social Sciences forventer i sommeren 2012 at ibrugtage den nye S-bygning på Fuglesangs Allé, hvori der blandt andet vil blive indrettet studenterfaciliteter. I den forbindelse forventer hovedområdet at kunne fraflytte lokalerne på Trøjborg, herunder de lokaler som i dag er indrettet til studenterarbejdspladser.

  Et vigtigt forhold ved AU er, at universitetet historisk har været samlokaliseret i én campus. AAU, SDU og KU opererer alle med flere campusser, hvor i mod AU havde op til fusionerne i 2007 kun campus i Universitetsparken. Denne arkitektoniske og strukturelle idé forbryder man sig mod med oprettelsen af et to-campus universitet, og det er ikke mindst en fortælling med markedsføringsværdi, man mister. Det at man havde et fysisk samlet universitet i modsætning til et fragmenteret og dermed skaber et universitetslandskab (så at sige). Campus Aarhus vokser kraftigt i de kommende år, men Aarhus universitet mister med fastholdelsen af Campus Emdrup samtidig også en fortælling.

  Dokument:
  - Bilag til hovedområderne

  tirsdag den 8. marts 2011

  0 TV2 Østjylland vil også være med - igen

  For snart to måneder siden sendte TV2 Østjylland et indslag om byggeboomet i Aarhus. Nu hvor JP Aarhus har fået lavinen til at falde for anden gang, vil TV2 Østjylland også være med denne gang. Positivt set er det dog et relativt længere indslag og ganske interessant. Ud fra optagelserne lader det til, det tredje højhus ved Åhusene er under opførelse nu, dvs. ud over fundamentet, som er støbt til alle ni.

  TV-indslag:
  - Byggeboom i Aarhus af TV2 Østjylland

  Tidligere indlæg:
  - Indslag om Docklands og byggeboomet, 19. januar 2011

  mandag den 7. marts 2011

  0 Bispetorv og Store Torv får beplantning i krukker

  Illustration af krukker med træer ved Store Torv. Kilde: Aarhus Kommune
  Fra dette forår vil der blive opstillet krukker med beplantning på Bispetorv, som samtidig vil fungere som bænke. Fleksibiliteten ved krukkerne fremhæves, så de i tilfælde af aktiviteter kan fjernes. Håbet er, at det nye byinventar vil bidrage med indhold til den meget kritiserede omlægning af Bispetorv. I første omgang er det kun Bispetorv, der får beplantningskrukker, men når finansieringen er fundet, er det også meningen, Store Torv skal få krukker for dermed at skabe kontinuitet mellem de to torve. Rådmand for Teknik & Miljø, Laura Hay, udtaler:
  "Det er tudetosset at lade to store centrale torve ligge øde hen, så derfor skal vi indrette dem, så det indbyder til mere liv. Skoven på Store Torv i festugen viste med al tydelighed, at smukke og spændende byrum skaber liv og atmosfære og bidrager til at gøre Aarhus attraktiv for byens borgere og besøgende. Derfor har det også været vigtigt for mig, at vi hurtigst muligt får gjort torvene grønne, samtidig med at vi sikrer en fleksibilitet, så der stadig kan være forskellige arrangementer på torvene."
  Jeg har lidt frygtet de populistiske strømninger vedrørende Schönherrs beplantning af Store Torv under sidste års Festuge, men det lader til Aarhus kommune med denne løsning har fundet et taktfuldt kompromis.

  TV-indslag:
  - Torve i flor af TV2 Østjylland

  Artikel:

  Tidligere indlæg:
  - Bispetorv står tom, 31. oktober 2010

  0 En del nyt fra magistraten

  Normalt plejer jeg, at behandle hvert emne i et selvstændigt indlæg, men da magistraten denne gang har været omkring en lang række emner, der er relevante for os, har jeg besluttet at give en mere overordnet gennemgang i modsætning til en mere dybdegående, jeg ellers værdsætter.

  Nedenstående er resultaterne af dagens magistratsmøde. Alle sager blev tiltrådt, hvorfor de nu afventer byrådsgodkendelse. Næste byrådsmøde afholdes onsdag d. 16. marts.

  Sager

  • Sag 3. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2
   Sagsbilag
   Kommentar: Bygherrerådgivning skal udbydes.
  • Sag 4. Udpegning af nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst (perspektivareal). Beslutning om det videre forløb efter offentlig høring.
   Sagsbilag | Gammel forhøringsfolder |
   Kommentar: Perspektivarealet Brendstrupkilen stilles i bero ind til kommuneplanrevisionen mellem 2014-2017. Så et nyt byområde udpeges ikke foreløbig.
  • Sag 10. Flytning af tankstation på Randersvej
   Sagsbilag | KortbilagLuftfoto
   Kommentar: Breaking news! Jet-tankstationen skal flyttes nogle få meter til parkeringspladsen ved McDonald's. For at dette kan lade sig gøre, skal der gives dispensation fra den gældende lokalplan.
  • Sag 11. Etablering af 18,5 ha ny kommunal skov ved Åbo.
   Sagsbilag | Kortbilag
   Kommentar: Den nye skov etableres i forlængelse af en eksisterende skov ved Åbo vest for E45. En fortrinlig udvikling.
  • Sag 12. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog.
   Sagsbilag | Kortbilag
  • Sag 13. Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 - Helhedsplan for ny by syd for Elev
   Sagsbilag | Debathæfte | Komprimeret helhedsplanWebsite
   Kommentar: Tækker Group er nu klar til næste skridt for planerne om en ny by ved Elev. Byen skal efter Tækkers ønske hedde "Nye".
  Kilde: Aarhus Kommune
  • Sag 14. Grønnegade 93, Aarhus C – opførelse af etageboligbyggeri – delvis huludfyldning
   Sagsbilag | Indsigelses- og illustrationsbilag
   Kommentar: Infill med 6 etager og penthouse som nabo til Entré Scenen. Mads Møller, partner i og søn af C. F. Møller, står anført som arkitekt. 
   Kilde: Aarhus Kommune
   Kilde: Aarhus Kommune